Дейности

  1. Организиране на семинари, дискусии, обучения и кампании и специализирани проучвания и анализи
  2. Осъществява международно партниране и сътрудничество със сродни организации, както и с организации в страната.
  3. Участва в разработването на проекти, свързани с целите на сдружението.
  4. Изготвя програми за обучение на своите членове.
  5. Набиране и разпространяване на информация в съответствие с целите на Сдружението;
  6. Разработване, финансиране и осъществяване на програми, в съответствие с целите на Сдружението;
  7. Сътрудничество със специализираните държавни и местни власти и институции и други български и международни организации със сходни цели;