СДРУЖЕНИЕ „НАВИГАТОР“ С НОВ ПРОЕКТ ЗА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО

„ДОБРОВОЛЕЦ – НАВИГАТОР“ е новият проект на Сдружение“Навигатор“. Дейностите стартират през месец септември с информационна кампания за доброволчеството, неговите ползи и въможности. Към момента са проведени 10 срещи в учебни заведения.
Идеята на проекта е да разшири познанията на младите хора  за доброволчеството и да се научим, че реализирането на доброволен труд може да бъде полезно и приятно. Проектните ще дейности продължат с анкета сред местното население- „Какво знаем за доброволчеството“, кръгла маса и пресконференция на темата „Доброволчество“. Всички заявили желание да се включат ще реалзират редица доброволчески акции като: Еко акция – почистване на парк „Острова – Свобода”, изработване на коледни украси с хора с увреждания, подготовка и реализиране на празник за деца лишени от родителска грижа, настанени в институции и други.