Сряда, 08 Май 2019 17:39

ИНТЕРНЕТ-НЕВИДИМА ЗАПЛАХА, ВИДИМИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Младежки обмен
Младежкия обмен“Интернет-невидима заплаха, видими възможности“ се реализира в Пазарджик,България от 25.04.2019 до 02.05.2019.Десет дни с участието на 7 държави от които Сдружение Навигатор от България е координатор и участващи равноправни партньори в консорциума са организациите от Италия,Испания,Турция,Румъния,Полша и Германия.
Основната цел на проекта е участниците да повишат своите умения и познания свързани с проблема и неговата превенция, да разяснят проблема и да намерят инструменти за социална интеграция на младите хора в неравностойно положение-да се научат да използват ефективно интернет за намиране на легална работа и безопасно установяване на нови социални контакти.
По данни на Международната организация на труда, цитирани от ООН,21 милиона души са жертви на трафик в световен мащаб.Няма страна,която да не е засегната от това сериозно престъпление–било като източник, за транзит или цел на трафика.Според Евростат в страните–членки на ЕС всяка година се регистрират около 10-11 хиляди жертви на такива престъпления.80% от тях са жени и момичета. В България ситуацията според НКБТХ е много подобна на общата за ЕС и света.Страната ни е както на произход,така и транзитна страна за каналите на трафик.Голяма част жертви на трафик са жени,но и 15% са мъже с цел трудова експлоятация и други причини.
Трафикът на хора,модерна форма на робството,е плашещата реалност в глобалния пейзаж на 21-ви век както в развитите,така и в развиващите се страни.И освен традиционните канали, по които се осъществява трафикът,онлайн технологиите дават на трафикантите безпрецедентната възможност да експлоатират по-голям брой жертви и да рекламират своите"услуги"без да се съобразяват с географските ограничения.Това превръща трафика в международен проблем,чиято превенция е възможна само и единствено чрез методите на повишаване на информираността за проблема сред рисковите групи и прилагането на разнообразни методи за тяхното социално включване.Изследвания на държавните организации, заети с този проблем,гласят,че голяма част от жертвите на трафика на хора се включват доброволно и не се разпознават като жертви,поне до даден момент. Основните причини да го правят са бедността, невъзможността да се интегрират в обществото чрез намиране на добра работа в България и желанието за постигане на определен социален статут ("работил в чужбина").От друга страна Интернет и новите дигитални технологии много лесно се превръщат в капан за тази социална група,която е незапозната с неговите опасности и начините за предпазването от тях.
Ние от Сдружение „Навигатор“ вярваме,че именно контакта на младежите от рисковите групи с младите хора,лидери в своите социални кръгове, може да повиши социалното им включване и да бъде много по-убедителен за опасностите на трафика на хора,отколкото например една кампания чрез традиционните медии.
Благодарение на обмена участниците повишиха своите умения и познания свързани с проблема и неговата превенция, разясниха проблема и намериха инструменти за социална интеграция на младите хора в неравностойно положение, които се научиха да използват ефективно Интернет за намиране на легална работа и безопасно установяване на нови социални контакти.

СВЪРЖИ СЕ С НАС
ПАЗАРДЖИК | БЪЛГАРИЯ
ул. Тодор Пенев №13
е-mail: pznavigator@gmail.com

 

evs bg

 

tc bg

 

ye bg