Сряда, 10 Ноември 2021 18:52

Заедно за по-добър свят

Сдружение Навигатор спечели проект по програма Еразъм+ на тема „Заедно за по-добър свят"- повишаване умения и компетенция на младежки работници подкрепящи жертви на анти-ЛГБТ престъпления от омраза.“. Обучителен курс с домакин БЪЛГАРИЯ - посрещаща организация Сдружение „Навигатор“ и участници партньори от 9 страни. Обучението ще бъде осъществено в рамките на 6 работни дни на територията на град Пазарджик и ще включва 36 участници - младежки работници/представители на ЛГБТ общността жертви на насилие и/или агресия и трима /3/ обучители на обучението. Основната цел на проекта е да даде гласност на проблема и да повиши достъпа до услуги за подкрепа жертвите на насилие, жертвите на анти-ЛГБГ престъпления от омраза. Цел е обмяната на опит, добри практики, повишени умения и компетенции на младежките работници при работата с хора жертвите на анти- ЛГБГ престъпления от омраза. Обучение на младежки работници с цел повишаване квалификации, компетенции и умения за работа в сферата на услугите и не на последно място изграждане на капацитет на организациите-участници. Подцели на проекта са: - подобряване и повишаване на професионалната квалификация на младежки работници- работещи с хора от ЛГБТ общности жертва на насилие; -Повишаване самооценката и нивото на познания за различните видове пол и сексуалност от участниците в проекта; - активното включване на младежки работници в директна работа с хора жертва на насилие от ЛГБТ общността и тестване на нови методи и техники; -Обмяна на опит, успешни практики в процеса на работа с хора от ЛГБТ общносттите в различните страни; -Запознаване с правата на човек и Истанбулската конвенция, приета от повечето Европейски страни. - Запознаване с различни видовете социални услуги, които се предлагат от държавите партньори на местно ниво в различни центрове за подкрепа на ЛГБТ - жертви на насилие - Познания за видовете държавна политика към ЛГБТ общностите. -Повишаване на видимостта на ЛГБТИ хората -Увеличаване на толерантността към хората към групата Обучителния курс ще се проведе в град Пазарджик, България от 18.03.2022 до 25.03.2022 година. През 6 дни на обучение и обмен на информация ще се включат 36 участници от 9 партньорски страни - България, Италия, Испания, Португалия, Полша, Турция, Гърция, Хърватска и Румъния.

СВЪРЖИ СЕ С НАС
ПАЗАРДЖИК | БЪЛГАРИЯ
ул. Тодор Пенев №13
е-mail: pznavigator@gmail.com

 

evs bg

 

tc bg

 

ye bg