ДОБРОВОЛЕЦ – НАВИГАТОР

Източници на финансиране: МИНИСТЕРСТВО   НА   ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА / НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР „ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ” - НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2011 – 2015); ПОДПРОГРАМА 3: МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО И УЧАСТИЕ В ДОБРОВОЛЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ
Продължителност: 05.09.2013-05.04.2014
Реализирани цели:

  • Информираност сред местната общественост относно същността на доброволчеството и доброволния труд. Пречупване на стереотипи свързани с „доброволността” и неговото грешно възприемане .
  • Създаден механизъм за посредничество между организации приемащи доброволци и желаещи да полагат доброволен труд от различни групи;
  • Активизирани организации и институции за работа с доброволци, стимулирани представителите на местната общност да полагат доброволен труд.
  • Създадени устойчиви партньорски взаимоотношения и обменен опит между организациите, работещи с доброволци в Пазарджик и утвърдена традицията за полагане на доброволен труд от страна на различни социални групи при решаване на значими местни проблеми.
  • Изграден механизъм за набиране на доброволци. Обучени доброволци.
  • Осмислено свободното време на младежите, чрез извършване на доброволен труд в различни организации, учреждения и институции, според тяхните интереси и предпочитания.
  • Цел беше младите хора посредством доброволческа дейност да се докоснат до различни сфери, да развият различни компетенции, да осъзнаят придобитите умения и знания, което да им помогне да разберат себе си и това какво искат и желаят да учат и да се занимават  в бъдеще, като професия и реализация.