Дейности

• Организиране на семинари, дискусии, обучения и кампании и специализирани проучвания и анализи
• Осъществява международно партниране и сътрудничество със сродни организации, както и с организации в страната.
• Участва в разработването на проекти, свързани с целите на сдружението.
• Изготвя програми за обучение на своите членове.
• Набиране и разпространяване на информация в съответствие с целите на Сдружението;
• Разработване, финансиране и осъществяване на програми, в съответствие с целите на Сдружението;
• Сътрудничество със специализираните държавни и местни власти и институции и други български и международни организации със сходни цели;

 

СВЪРЖИ СЕ С НАС
ПАЗАРДЖИК | БЪЛГАРИЯ
ул. Тодор Пенев №13
е-mail: pznavigator@gmail.com

 

evs bg

 

tc bg

 

ye bg