Четвъртък, 09 Ноември 2017 16:37

ИНОВАТИВЕН КОНКУРС - ОТВОРЕНА ПОКАНА

Конкурс за местни проекти.
Сдружение Навигатор обявява открит конкурс за местни проекти в подкрепа на една от седемнадесетте цели на устойчивото развитие, насърчавани от организацията на обединените нации - http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
Целта на конкурса е да насърчи и подкрепи младежката инициатива в областта на най-големите потребности в световен мащаб и да създаде мост между общностите от 7 страни и два континента: Европа и Азия.
С цел да се насърчи и подкрепи инициативата за младежта, проекта LACE for SDG сега призовава всички иновативни идеи от България, за да допринесат за постигането на 17-те цели на устойчиво развитие. Поканата е отворена от 20 Ноември 2017 и приключва на 15 Февруари 2018 година.
Предложението за проект ще бъде представено в нашия портал за сътрудничество www.lacesdgs.com
На 20 февруари 2018 г. ще бъдат избрани и обявени 2 проекта от България. Лидерите на всички избрани проекти ще получат:
- Помощ от партньорите на младежките организации за изграждането на този проект
- курс за обучение в Пазарджик, България, между 7 и 13 април 2018 г., специално предназначен да помогне на участниците да придобият повече компетенции в управлението на проекта и да предложат пространство за сравняване на техните идеи и опит в областта на общите си страсти и интерес към активност за SDG.
- Основана подкрепа от организацията / макс. 1000 евро за проекта
- Курс за обучение в България
След курса на обучение през април всички проекти ще трябва да бъдат изпълнени в съответствие с представените предложения и резултатите ще бъдат качени на онлайн платформата на www.lacesdgs.com Те ще трябва да предоставят ясни цели, дейности и задачи, които след тримесечен период на реализиране да бъдат придружение от доклад за извършената работа.
Не се колебайте а кандидатствайте. Повече информация може да получите на интернет страницата на проекта - www.lacesdgs.com
Конкурса е финансиран по проект - Learning, Acting, Creating and Educating for Sustainable Development Goals / LACE for SDGs / финансиран от Европейската комисия, програма Еразъм +, Стратегически партньорства.

СВЪРЖИ СЕ С НАС
ПАЗАРДЖИК | БЪЛГАРИЯ
ул. Тодор Пенев №13
е-mail: pznavigator@gmail.com

 

evs bg

 

tc bg

 

ye bg