Петък, 10 Май 2019 17:23

Проект за солидарност: МЛАДЕЖИ В БОРБА ЗА УСПЕХ

Сдружение „Навигатор“ стартира своя нов проект „Младежи в борба за успех“, който е финансиран и се изпълнява с подкрепата на Европейски корпус за солидарност, Проект за солидарност, към Център за развитие на човешките ресурси – София. Проекта е с продължителност 1 година и ще се реализира на територия на град Пазарджик и с. Говедаре, област Пазарджик. Проектното предложение се бори с агресията между деца и младежи ученици на ОУ“Отец Паисий“ с. Говедаре. Посредством организирането и провеждането на информационни срещи с колектива на учебното заведение на територията на село Говедаре, информиране и дискутиране на различни методи и техники за преодоляване и превенция на агресивно поведение сред подрастващите ще включим 86 ученици на възраст от 7 до 15 години. По време на проекта ще се осъществи обмяна на опит и идеи между учителите и психолога на училището и ще се изгради ефективен механизъм за взаимодействие по отношение на темите: „Не на насилието в училище„. Обучение на 10 младежи и подрастващи ще им даде шанс да повишат редица умения и компетенции и едновременно с това да се информират за видовете агресия и методи и техники за преодоляване и справяне, превенция на агресивно поведение. Обучението ще ги обучи да бъдат обучители на своите връстници и да предават научения опит по време на информационни срещи в различни класове. В края на проекта ще се проведе конкурс сред учениците от ОУ“Отец Паисий“ с. Говедаре за плакат на тема: "Тормозът спира до тук.". Младежи на възраст от 7 до 15 години ще имат възможност да създадат свой личен проект под формата на плакат срещу агресията. Три от най-добрите творби ще бъдат наградени и отпечатани, разлепени сред местната общност,на видни места в село Говедаре. Проектът цели да се промени обществената нагласа на населението на село Говедаре към групите в риск, а именно към жертвите на насилие и агресия. Да се повиши чувствителността по въпроси свързани с приемането и интеграцията им сред местната общност и да се съдейства за формирането на нов тип социални отношения без дискриминация и изолация, без насилие и агресия.

СВЪРЖИ СЕ С НАС
ПАЗАРДЖИК | БЪЛГАРИЯ
ул. Тодор Пенев №13
е-mail: pznavigator@gmail.com

 

evs bg

 

tc bg

 

ye bg