Понеделник, 21 Февруари 2022 13:52

Младежи от 7 държави нищят проблема за трафика на хора посредством интернет

Младежкия обмен“Интернет-невидима заплаха, видими възможности“ се реализира в Пазарджик,България от 11.02.2022 до 20.02.2022. По време на десет дни Сдружение Навигатор от нашият град Пазарджик, България беше координатор на проекта, който се реализира в консорциума на организациите от Италия, Румъния, Португалия, Гърция, Испания и Турция.

Основната цел на проекта, която младежите постигната е че участниците повишиха своите умения и познания свързани с проблема трафик на хора и неговата превенция. Разясниха се видовете трафик на хора и се обмениха международни инструменти и методи на работа в другите страни свързани със социална интеграция на младите хора жертва на трафик на хора. Всички заедно обсъдихме заплахите, които дебнат в интернет пространството и се научихме как да сърфираме безопасно.

Участниците посетиха забележителностите на областния град и споделиха, че град Пазарджик е малко съкровище с огромни възможности.

Международния обмен приключи с обещания за нови срещи и бъдещи планове в посока борбата с трафика на хора.

СВЪРЖИ СЕ С НАС
ПАЗАРДЖИК | БЪЛГАРИЯ
ул. Тодор Пенев №13
е-mail: pznavigator@gmail.com

 

evs bg

 

tc bg

 

ye bg