News

 MG 7199Младежки обмен
Младежкия обмен“Интернет-невидима заплаха, видими възможности“ се реализира в Пазарджик,България от 25.04.2019 до 02.05.2019.Десет дни с участието на 7 държави от които Сдружение Навигатор от България е координатор и участващи равноправни партньори в консорциума са организациите от Италия,Испания,Турция,Румъния,Полша и Германия.

sdgsWithin the project “Learning, Acting, Creating and Educating for Sustainable Development Goals / LACE for SDGs” a training session for youth workers was held in Pazardzhik, Bulgaria from 7th to 13th April 2018. 28 representatives from 7 partner organizations from Italy, France, Spain, Bulgaria, Thailand, Nepal and India took part in it. Two representatives of the partner youth organizations and 2 representatives of the organizations and / or informal groups who had won the innovative competition studied how to successfully implement local projects, promote sustainable development goals, meet the needs of target groups and spend expediently. They also trained how to report on their projects and how to achieve sustainability over time.

Конкурс за местни проекти.

Сдружение Навигатор обявява открит конкурс за местни проекти в подкрепа на една от седемнадесетте цели на устойчивото развитие, насърчавани от организацията на обединените нации - http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

Целта на конкурса е да насърчи и подкрепи младежката инициатива в областта на най-големите потребности в световен мащаб и да създаде мост между общностите от 7 страни и два континента: Европа и Азия.
С цел да се насърчи и подкрепи инициативата за младежта, проекта LACE for SDG сега призовава всички иновативни идеи от България, за да допринесат за постигането на 17-те цели на устойчиво развитие. Поканата е отворена от 20 Ноември 2017 и приключва на 15 Февруари 2018 година.

Page 1 of 2